Emzirme Annelerde Uzun Vadeli Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

schedule 2 min read

Avrupa Endokrinoloji Derneği yıllık toplantısında (ECE 2019) Lyon'da sunulan bulgulara göre, bebeklerini daha uzun süre emziren kadınların yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığına yakalanma olasılıkları daha düşüktür. Bu bulgular, emzirmenin uzun vadeli sağlık yararları için daha fazla kanıt sunmaktadır ve kadınların mümkün olduğunda bunu yapmaya teşvik edilmeleri gerekir.

Emzirmenin daha önce doğum sonrası depresyon riskini ve kadınlarda bazı kanser riskini azalttığı gösterilmiştir. Emzirmenin annelerin sağlıklı bir vücut ağırlığını korumalarına ve kan şekerlerini düzenlemelerine yardımcı olabileceği de tespit edilmiştir. Bu yararların emziren annelerde prolaktin hormonunun daha yüksek seviyeleri ile ilişkili olması muhtemeldir. Daha yakın zamanlarda yapılan çalışmalar, prolaktinin kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olan diyabet riskini azalttığını göstermiştir. Kardiyovasküler hastalık dünya çapında kadınlar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir, ancak emzirmenin kalp hastalığı riski üzerindeki uzun vadeli koruyucu etkileri yeterince araştırılmamıştır.

Bu çalışmada, Atina Üniversitesi'nden Profesör Irene Lambrinoudaki ve meslektaşları, postmenopozal kadınlarda emzirme tarihleriyle ilgili olarak kalp ve damar sağlığı belirteçlerini ölçmüştür. Vücut ağırlığı, yaş, kolesterol düzeyleri ve sigara içme alışkanlıkları gibi diğer kardiyovasküler sağlık risk faktörlerini ayarladıktan sonra, veriler emziren kadınların kalp hastalığı ve kalp hastalığı risk göstergelerinin anlamlı derecede düşük olduğunu göstermiştir. Bu etki, uzun süre emziren kadınlarda daha da belirgindi.

Profesör Lambrinoudaki, "Bu bulgular emzirmenin kadınlarda kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu sadece bir ilişki çalışmasıdır, şimdi bu koruyucu etkinin altında yatan nedenleri belirlemekle ilgileniyoruz."

Profesör Lambrinoudaki, “Koruyucu etki için nedensellik gösterebilirsek, kadınların hem çocuklarının hem de kendilerinin kısa ve uzun süreli sağlığı için emzirmenin daha önce belgelenmiş faydalarının ötesinde, bebeklerini emzirmek için bir neden daha olacak” dedi.

Prof Lambrinoudaki ekibi şimdi prolaktinin kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan kan şekeri üzerindeki etkisini belirleyen moleküler mekanizmaları araştırıyor. Bu araştırma, sadece emziren kadınlar için değil, herkes için kalp hastalığının önlenmesinde yeni hedefleri ortaya çıkarabilir.

Kaynak: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/esoe-brl051319.php