Çalışma, Çocukluk Çağı Obezitesinin Zayıf Okul Performansı ve Başa Çıkma Becerileri ile Bağlantılı Olduğunu Göstermektedir

schedule 2 min read

Yeni bir araştırma, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın düzeylerde olan çocukluk çağı obezitesinin okul performansını ve zorlu durumlar için baş etme becerilerini etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. “Çocuklukta Gelişme, Obezite ile Ters İlişkilidir” araştırması, 3 Kasım Cumartesi günü Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) 2018 Ulusal Konferansı ve Sergisi sırasında sunulmuştur.

Araştırmacılar, 2016 Ulusal Çocuk Sağlığı Anketine katılan, 22,914 ebeveyn ve 10-17 yaş arası çocukların bakıcılarından gelen yanıtları analiz etmiştir. Amaç, vücut kitle indeksi (VKİ) ile pozitif “psikososyal ve başa çıkma becerilerinin gelişimi” ile ilişkili olarak beş “gelişme” işareti veya genel refah arasındaki bağımsız ilişkiyi belirlemekti.

Brown Üniversitesi Alpert Tıp Fakültesi ve Hasbro Çocuk Hastanesi'nden Natasha Gill, "Çocuklukta obezite, bugün karşılaştığımız en büyük halk sağlığı sorunlarından birisidir. Obeziteye sahip çocukların, yetişkinlik dönemine kadar sürebilen uzun vadeli sağlık koşulları için daha büyük bir risk altında olduklarını biliyoruz ve obezitenin, çocuğun psikososyal becerilerin gelişimi ve diğer belirtileri ile ilgili olarak acil sağlık durumunu etkileyip etkilemediğini görmek istedik." dedi.

Gill ve meslektaşları, cinsiyet, çocuk depresyon durumu, gecelik ortalama uyku saatleri, günlük ortalama dijital medyaya maruz kalma, ebeveyn eğitimi düzeyi ve hanehalkı yoksulluk durumu gibi çeşitli değişkenler için ayarlama yaptıktan sonra ebeveynlerin çocukları için şu durumlara yanıtlarını analiz etmiştir:

  • "Yeni şeyler öğrenmeye ilgi ve merak gösterir"
  • "Başladığı işleri bitirmek için çalışır"
  • "Bir meydan okumayla karşılaştığında sakin ve kontrol altında kalır"
  • "Okulda iyi şeyler yapmayı önemser"
  • "Gerekli tüm ev ödevlerini yapar"

Araştırmacılar, aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklar ve ergenler için 95.persentil veya üzerinde VKİ olarak tanımlanan obeziteye sahip çocukların sadece yüzde 27,5'sinin beş belirtiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum VKİ'si 85.persentil veya üstünde olan fazla kilolu çocukların yüzde 36,5'inde ve normal VKİ'si olan çocukların yüzde 39'unda görülmektedir.

Dr. Gill, “Obezite ve gelişen belirteçler arasındaki negatif ilişki, normal bir VKİ'ye sahip çocuklarla karşılaştırıldığında, obez gençlerin sağlıklı ilişkiler, olumlu tutumlar, amaç ve sorumluluk duygusu ve öğrenmeye ilgi geliştirme olasılığının daha düşük olabileceğini göstermektedir. Bireysel gelişim göstergelerinin, bir kişinin kişiliği gibi zaman içinde aynı kaldığı gösterilmiştir. Bu yüzden bu belirteçleri çocukluk çağında yetişkinliğe en uygun gelişmeyi sağlamak için izlemek önemli olabilir. Tüm çocukların maksimum potansiyellerine ulaşmasını istiyoruz. Yeterince erken müdahale edebilirsek, bu risk altındaki çocuklar için olumlu fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişmeyi teşvik edebilir ve toplumun sorumlu, çalışkan üyeleri olmalarına yardımcı olabiliriz.” dedi. Çalışmasının bulgularının, genel refahı artırmak için obeziteyi hedef alan okullardan ve sağlık hizmeti sağlayıcılarından gelen odaklanmış ve koordine edilmiş çabalara ve kaynaklara olan ihtiyacı desteklediğini söyledi.

Kaynak: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/aaop-ssc102318.php