Çok Fazla Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Doğuyor

schedule 2 min read

Bu büyük sağlık sorununu belgeleyen ilk tahminlere göre 2015'te dünya çapında yaklaşık her yedi doğumdan bir tanesinde, 20 milyondan fazla bebek düşük doğum ağırlığına sahip (2500 gr'dan az) olarak doğdu. Bu bulgular ve daha fazlası, Lancet Global Health'te yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu uzmanları tarafından geliştirilen yeni bir araştırma makalesinde yayınlanmıştır.

Her yıl dünyada hayatını kaybeden 2,5 milyon yenidoğanın %80'inden fazlası düşük doğum ağırlıklıdır. Hayatta kalan düşük kilolu bebekler, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşamın sonraki dönemlerinde daha fazla bodurluk riski ve gelişimsel ve fiziksel kötü sağlık riskine sahiptir.

DSÖ'deki Beslenme Bakanlığı'ndan yazar Mercedes de Onis, “Düşük doğum ağırlığı, intrauterin büyüme kısıtlaması ve erken doğumdan oluşan karmaşık bir klinik varlıktır” diyor. “Bu nedenle, düşük doğum ağırlığını azaltmak, belirli bir ülkede altta yatan nedenlerin anlaşılmasını gerektirmektedir. Örneğin, Güney Asya'da düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyük bir kısmı, dönem boyunca, ancak anne beslenme yetersizliği ile ilgili olan intrauterin büyüme kısıtlamasıyla doğar. Buna karşılık, erken doğum, ergen gebeliği, yüksek enfeksiyon prevalansı, yüksek oranda fertilite tedavisi ve sezaryen (ABD ve Brezilya'da olduğu gibi) düşük doğum ağırlığı görülmesinde önemli etkenlerdir. Yüksek riskli ülkelerde altta yatan nedenleri aydınlatmak öncelikli olmalıdır."

Her ne kadar dörtte üçü Güney Asya'da ve Sahra altı Afrika'da doğmuş olsa da, sorun Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yüksek gelirli ülkelerde de büyük önem taşımaktadır. Yüksek gelirli ülkelerde hemen hemen hiç ilerleme görülmemiştir.

Bu büyük halk sağlığı sorunuyla mücadele etmek için neler yapılmaktadır?

Düşük doğum ağırlığı insidansının azaltılması, anne beslenme durumunun iyileştirilmesi, preeklampsi (gebeliğin hipertansif hastalığı) gibi gebelikle ilişkili durumların tedavisi, yeterli anne bakımı, perinatal klinik hizmetler ve sosyal destek sağlamayı içeren kapsamlı bir küresel strateji gerektirir. Düşük doğum ağırlığını önlemek ve tedavi etmek için uygun maliyetli, erişilebilir ve uygun sağlık bakımı önemlidir. Yeni doğan bebeklerde ölüm, hastalık ve sakatlıktaki azalma ancak düşük doğum ağırlıklı bebekler için hamilelik bakımı uygun bakımla tam olarak bütünleştirildiğinde gerçekleşir.

Referans: National, regional, and worldwide estimates of low birthweight in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis the Lancet Global Health, 2019 Hannah Blencowe; Julia Krasevec; Mercedes de Onis; Robert E Black; Xiaoyi An; Gretchen A Stevens; Elaine Borghi; Chika Hayashi; Diana Estevez; Luca Cegolon; Suhail Shiekh; Victoria Ponce Hardy; Joy E Lawn; Simon Cousens

Kaynak:https://www.who.int/news-room/detail/16-05-2019-too-many-babies-are-born-too-small