Erken müdahaleler, çocukluk alerjileri üzerinde uzun süren etkilere sahip olabilir

Posted: Agustos 10,2015

Topic(s): Alerjiler

İnek sütü protein hidrolizatları ile erken beslenme, çocuklarda atopik dermatit insidansını azaltmak için bir strateji olabilir