Anne Sütü Oligosakkaritlerinin Zaman İçinde Değişimi

person Sean Austin Norbert Sprenger
schedule 15 min read

Anne Sütü Oligosakkaritlerinin Zaman İçinde Değişimi

Sean Austin and Norbert Sprenger

Ana Mesajlar

  • Anne sütü oligosakkaritleri, anne sütünün önemli bir bileşenidir
  • Anne sütünde 200'ün üzerinde anne sütü oligosakkariti (HMO) olduğu tahmin edilmektedir (1)
  • HMO profili, bireyler arasında farklılık gösterir ve emzirme dönemi boyunca değişmektedir

Her ne kadar genel olarak HMO seviyeleri emzirme döneminde düşse de ayrı ayrı HMO'ların farklı değişim oranları vardır ve emzirme döneminde bazılarının konsantrasyonu artabilir

HMO, laktoz ve lipitlerden sonra anne sütünde en bol bulunan katı bileşenlerden üçüncüsüdür ve genelde yenidoğanlar tarafından sindirilmez. Bebeği (i) patojenik bakterilerin konak hücrelere tutunmasını engelleyerek, (ii) mide-bağırsak mikrobiyotasının oluşmasına yardımcı olarak ve (iii) bağışıklık siteminin gelişimini düzenleyerek enfeksiyonlara karşı korur [1]. Bazıları, sialik asit için koşulsal besin kaynağı da olabilir [1].

Anne sütündeki HMO seviyeleri ve türleri, başta glikozil transferaz adı verilen çeşitli enzimlerin ifadesine bağlı olarak bireyler arasında farklılık gösterir. Glikozil transferazlar; N-asetilglukozamin, galaktoz, fukoz ve/veya sialik asit ve benzeri artıkları ile laktozu uzatmaktan, farklı HMO'lar üretmekten sorumludur

Sütteki toplam HMO içeriğinin, emzirme döneminde azalarak gelişmekte olan bebeğin değişen ihtiyaçlarını yansıttığı varsayılmaktadır. Kolostrumdaki HMO içeriği, 20 g/l üzerinde olabilir ama 4.-6. emzirme ayında 13 g/l dolaylarına düşer [2]. Son araştırmalar, HMO içeriğinin ikinci emzirme yılında kısmen artabileceğini ortaya koymaktadır [3]. Farklı HMO'ların davranışları da aynı değildir (Şekil 1). Örneğin 2-fukosillaktoz (2'FL) konsantrasyonu, emzirme döneminin ilk birkaç ayında düşerken 3FL konsantrasyonu artar. Ayrıca düşenler de aynı oranda düşmezler. 6'-sialillaktoz (6'SL), genel olarak anne sütünde baskın olan SL olarak kabul edilir. Her ne kadar bu erken emzirme döneminde doğru olsa da 6'SL'nin konsantrasyonu, 3'SL'nin konsantrasyonundan çok daha önemli bir oranda düşerek ileri emzirme döneminde 3'SL oranının artmasına neden olur.

Farklı HMO'ların farklı hızlarda sentezlenmesi, muhtemelen bebeğin büyüyen fizyolojik ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde farklı biyolojik roller oynadıklarını işaret eder [4]. Bebek gelişimi sırasında farklı HMO'ların dinamiklerine ve işlevlerine dair bilgilerimiz arttıkça, büyüyen bir bebeğin beslenmesinde bunlara duyulan ihtiyaçtaki değişimleri de daha iyi anlayacağız

nest-42-1
Şekil 1 Önemli bağımsız HMO'ların emzirme dönemi içindeki çeyrekler arası aralığı ile medyan seviyeler: fukosile (2'FL, 3FL), nötr fukosile olmayan (LNT, LNnT) ve sialil (3'SL, 6'SL) HMO [5]. 2’FL, 2’-fukosillaktoz; 3FL, 3-fukosillaktoz; LNT, lakto-N-tetraoz; LNnT, lakto-N-neotetraoz; 3’SL, 3’-sialillaktoz; 6’SL, 6’-sialillaktoz

Referanslar

  1. Oliveira DL, Wilbey RA, Grandison AS, Roseiro LB: Milk oligosaccharides: a review. Int J Dairy Technol 2015;68:305–321. http://dx.doi.org/10.1111/1471-0307.12209.
  2. Coppa GV, Gabrielli O, Pierani P, Catassi C, Carlucci A, Giorgi PI: Changes in carbohydrate composition in human milk over 4 months of lactation. Pediatrics 1993;91:637-641.
  3. Perrin MT, Fogleman AD, Newburg DS, Allen JC: A longitudinal study of human milk composition in the second year postpartum: implications for human milk banking. Matern Child Nutr 2017;13. http://dx.doi. org/10.1111/mcn.12239.
  4. German JB, Freeman SL, Lebrilla CB, Mills DA: Human milk oligosaccharides: evolution, structures and bioselectivity as substrates for intestinal bacteria. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 2008;62:205–218; tartışma 218–222. http://dx. doi.org/10.1159/000146322.
  5. Austin S, De Castro CA, Benet T, Hou Y, Sun H, Thakkar SK, Vinyes-Pares G, Zhang Y, Wang P: Temporal Change of the Content of 10 Oligosaccharides in the Milk of Chinese Urban Mothers. Nutrients 2016; 8: 346. http://dx.doi.org/10.3390/nu8060346