Anne Sütündeki Peptitler

3 min read
Author(s):
J. Bruce German

Anne Sütündeki Peptitler

J. Bruce German

Ana Mesajlar

  • Süt proteinleri, karmaşık bir tepkime dizisi içinde mide ve bağırsakta parçalanarak peptitlere ve amino asitlere dönüştürülür.
  • Sütteki peptitlerin çoğu, süt salınımından önce meme bezleri içindeki endojen enzimler tarafından üretilir.
  • Süt proteinlerinin yıkımıyla oluşan peptidler bebeğin mide-bağırsak yolu boyunca sütün endojen enzimleri tarafından üretilir.

Anne sütünde peptitlerin olduğu bilinmektedir ve bu bileşenler üzerinde yarım yüzyılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde araştırmalar yapılmaktadır. Peptit araştırma ve inovasyon tarihi, üç aşamada ele alınabilir. İlk bilimsel keşif ve uygulama süreci, tam proteinlerin sindirimini kolaylaştırmak ve immünolojik reaksiyonlarını en aza indirmek amacıyla tüketimden önce süt proteinlerinin mikrobiyal proteazlar tarafından parçalanarak peptitlere dönüştürülmesiydi. İkinci aşama, biyolojik diziler ve aktiviteleri üzerinden bilinen terapotik hedefler için özgün proteazlar tarafından salınan peptidlere odaklanmıştır. Üçüncü aşama (ki henüz başlıyor), anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsaklarında üretilen peptitlere odaklanmakta ve araştırmalar, bebeklerdeki faaliyetlerinin hedeflerini belirlemektedir

Süt proteinleri; protein parçalayıcı enzimler, fiziksel karıştırma, pH kaymaları ve biyolojik yüzey aktif maddelerinin etkisiyle bir dizi karmaşık tepkimeyle mide ve bağırsak içinde parçalanarak peptit ve amino asitlere dönüştürülür. Karmaşıklığı düşünülürse şaşırtıcı olmayan bir şekilde sindirim, hem olgunlaşmamış sindirim sisteminden veya bireyin yetersiz kapasitesinden hem de beslenme düzenindeki alışılmamış derecede dirençli protein yapılarından dolayı tamamlanamayabilmektedir. Sindirilmediklerinde de proteinler ve büyük peptitler, bağırsaktan aşağı akmaya devam eder, besin kaynağı olarak amino asit sağlanamaz, başta alerjiler olmak üzere otoimmün tepkimeler yaratabilir ve bağırsak mikrobiyotasının belli üyelerini besleyerek arzu edilmeyen ürünlerin ve metabolitlerin üretimine neden olabilir. Protein sindiriminde başarısızlıklara ilişkin bu belgelenmiş sonuçlar karşısında bilim insanları da önceden sindirilmiş proteinler ve kısmen hidrolize ürünler sağlamak için stratejiler geliştirdi [1].

Sütten salınan bazı peptitlerin biyoaktif özellikleri vardır. Antimikrobiyal ve antihipertansif taramalar, ilk olumlu sonuçları verenlerdi [2].

Genom biliminin ve modern analitik yöntemlerin gelişi, aslında meme bezinde ve bebekte in vivo üretilen anne sütündeki peptitlerin protein kökenlerini tespit etmeyi, sıralamayı ve açıklamayı mümkün kılmıştır [3]. Bu yeni yaklaşımın, bütün peptit etkililiğine bakış açısını değiştirme potansiyeli vardır. Sütteki peptitlerin çoğu, süt salımından önce meme bezleri içindeki endojen enzimler tarafından üretilir [4]. Süt proteinlerinden peptitler de sonunda, bebeğin mide-bağırsak yolu boyunca sütün endojen enzimleri tarafından üretilir

Sütten üretilen tüm peptitlerin belli biyolojik işlevler sağlayacak şekilde evrim geçirmiş olması garanti olmasa da bu, başlamak için inandırıcı bir noktadır. Bebeklerde, gıdalar yani tüketilmiş biyolojik maddeler etkili bir dozda hedeflerine ulaşır ve belki de en önemlisi bunu güvenli bir şekilde yaparlar. Bu peptitlerin hedefleri keşfedildikçe bu süreçleri izlemek için tanılama yöntemleri, yeni stratejiler ve yeni ürünler geliştirmek mümkün olacaktır. Parlak bir gelecek bizi beklemektedir