The Nest 40: Anne Sütü Oligosakkaritleri Doğanın Gizli Silahı

person C. Kunz N. Sprenger S.M. Donovan.
schedule 1 min read
Topic(s): Bağırsak Mikrobiyotası Büyüme ve Gelişme Gebelik ve Emzirme
40

Nest'in bu sayısı İnsan Sütü Oligosakaritlerinin (HMO) önemli bir konusunu ve bebek beslenmesindeki rolünü ve kısa ve uzun vadeli sağlık yararlarını tartışıyor. İlk Clemens Kunz, insan milkoligosakkaritlerinin geçmişini ve tarihçesini ve metabolizmasını açıklar. Norbert Sprenger, HMO'nun mikrobiyota ve mukozalimmün sistem yoluyla mukozal bağışıklık koruması üzerindeki etkisine odaklanarak bu konuyu takip ediyor. El yazmasında, Sharon Donovan HMO'yu, bebek mikrobiyotalarını bağırsak, bağışıklık ve potansiyel olarak nörolojik gelişim kadar faydalı bir şekilde modüle eden çeşitli, biyolojik olarak aktif bileşenler olarak tanımlar.