The Nest 42: Anne Sütü: Doğayı Anlamada Değişim

Editor(s):
J. Bruce German
S. Austin
N. Sprenger.
42

The Nest konusu, insan sütünde oligosakaritler ve peptidler ve proteazlar olmak üzere 2 önemli kavram ve insan sütündeki her ikisinin de nasıl geliştiğini bir araya getiriyor:

Nestlé Araştırma Merkezi'nden Sean Austin ve Norbert Sprenger, insan sütü oligosakkaritlerinin, laktasyon sırasında bireyler arasında nasıl bir farklılık gösterdiğini tartışıyor;

California Üniversitesi'nden Bruce German 2 makalesinde insan sütünün evrimini basit proteinler olarak değil, proteinler ve proteaz enzimlerinin bir kombinasyonu olarak tanımlamaktadır. İnsan sütünün proteolizinin nasıl gerçekleştiği ve başladığı yer gibi konulara ve ayrıca insan sütü sindirimi ve bebek beslenmesi üzerindeki etkilerine yaklaşır.