espghan

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN), Avrupa ve diğer ülkelerdeki pediatrik gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme uzmanları için bilgi üretme, bilime dayalı bilgilerin yayılması, bakım hizmetinde en iyi uygulamaların ve kaliteli eğitimin sağlanması yoluyla gastrointestinal sisteme, karaciğere ve beslenme durumuna özel dikkat çekerek çocukların sağlığını teşvik eden profesyonel bir organizasyondur

Pediatrik gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenmeyle ilgili tüm profesyonellere temsil sağlamak, temel, çeviri ve klinik bilimi teşvik etmek, daha güçlü bir araştırma desteği için lobi yapmak, üyelere ve bu sürece katılan tüm profesyonellere, yeni araştırmacı ve kursiyerlerin desteklenmelerine ve cesaretlendirilmelerine özel dikkat gösterilerek en yüksek eğitim standartlarını sunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve ilgili paydaşlar için yetkin bir tavsiye kaynağı olarak hizmet etmek hedeflenmektedir.

espghan.org