turkiye-milli-ped-dern

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği 13 Aralık 1958 yılında Ankara’da Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından, Çocuk Sağlığının gelişmesine ve pediatrinin ilerlemesine hizmet amacı ile kuruldu. Türkiye’nin 24 ayrı ilinde şubesi,4 ayrı ilinde temsilciliği ve toplam 2160 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak yarım asırdır amacımız doğrultusunda çocuk sağlığının gelişmesinde ve ilerlemesinde hizmet etmekten büyük kıvanç ve onur duyuyoruz. Amacımıza ulaşmak için bilimsel kongreler, sempozyumlar düzenlemekte ulusal ve uluslararası çocuk sağlığı ile ilgili kurumlarla iş birliği yapmakta, yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki hekimlerimize ulaşarak çocuk sağlığı konusundaki yenilikleri ya da güncel sorunları tartışmaya açmakta, her platformda çocuk hekimlerimizi bilimsel yönden desteklemeye çalışmaktayız.

2018 yılına kadar 61 adet Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 16 adet Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 78 adet Bölgesel Eğitim Toplantısı düzenlemiştir.

Çocuk Sağlığını ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı ve konularında uzman değerli hocalarımızla çocuk sağlığı ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı, her sene binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kongre ve bölgesel toplantılarımızda bilimsel paylaşımın yanı sıra ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini birleştirerek pediatri hekimlerinin arasında sosyal paylaşımın artmasına da destek verdiğimizi düşünmekteyiz.

Türkiye Milli Pediatri Derneğinin IPA (International Pediatric Association), UMEMPS (Union of Middle East and Mediterranean Paediatric Societies) ve UNIPSTR’a (Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics) aktif üyeliği bulunmaktadır. 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı öncülüğünde kurulan UNIPSTR’nin üyeleri arasında Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan vardır. Afiliye üyeler ise, Tacikistan, Afganistan, İran, Nahçıvan, Başkurdistan, Kırım, Tataristan, Türkmeneli ve KKTC’dir. UNIPSTR ile ilk kongreyi 1993’te Ankara’da, 15. Kongreyi 2015 yılında Bakü-Azerbaycan’ da yapmıştır. Ayrıca Fin Pediatri Derneği, Mısır Pediatri Derneği, İran Pediatri Derneği, İtalyan Pediatri Derneği, Rusya Pediatri Derneği, Kosova Pediatri Derneği ile ortak toplantılar düzenlemektedir.

Türkiye Milli Pediatri Derneği kuruluşundan bu yana uluslararası ve ulusal aboneleri bulunan The International Children’s Center (ICC) ile ortaklaşa Journal of Pediatrics ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dergilerini yayınlamaktadır. 2009 yılının son aylarında 458 yazarlı, 1800 sayfadan oluşan “Temel Pediatri” kitabını yayımlamıştır. Türkiye Milli Pediatri Derneği ulusal ve uluslararası platformda çocuk sağlığına hizmeti artan bir ivmeyle sürdürmektedir.

millipediatri.org.tr

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5