turk-pedi-kurumu

Türk Pediatri Kurumu

Türk Pediatri Kurumu 2 Mayıs 1930’da “Çocuk Hekimleri Encümeni” adı ile İstanbulda kuruldu. İlk başkanı Prof. Dr. Kadri Raşit Anday, genel sekreteri Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay’dır.

Kurumun ilk dergisi olan “Çocuk Kliniği” adlı dergi ilk kez 1934 yılında basılmış ve yılda iki kez olmak üzere üç yıl yayınlanmıştır.

Derneğin adı 1935 yılında “İstanbul Pediatri Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

İstanbul Pediatri Kurumunun uluslararası derneklerle ilişkileri 1954 yılında başlanmış, bu tarihte, 3512 sayılı kanunun 12. maddesine göre kurumun Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) ile işbirliği yapmasına yasal izin verilmiştir.

18.12.1954 tarihinde derneğin adı “Türk Pediatri Kurumu Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Dönemin maddi ve manevi imkansızlıkları dolayısı ile 28 yıl lokal Türk Pediatri Seminerleri yapan kurum ilk kez 1961 yılında I. Ulusal Pediatri Kongresini düzenlemiştir.

Türk Pediatri Kurumunun yayınına bir sürelik ara verdiği dergisi 1966 yılında “İstanbul Çocuk Kliniği” adı ile yeniden yayın hayatına başlamış ve günümüze kadar muntazam olarak sürdürmüştür.

Türk Pediatri Kurumu 1969 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü almıştır.

IPA ile ilişkilerini sürdüren derneğimize 1997 yılında Bakanlar Kurulu Avrupa Pediatri Derneği (UNEPSA) üyeliğine izin vermiştir.

Dergimizin adı 1997 yılında “Türk Pediatri Arşivi” olarak değiştirildi. Dergimiz biri kongre özel sayısı olmak üzere yılda 5 kez düzenli olarak çıkmaktadır ve 2006 yılından beri Türk Tıp Dizin’indedir. Dergimiz 2009 yılı 1. sayısından itibaren Uluslararası SCI-E kapsamına girmiştir. Mart 2011 sayısından itibaren de İngilizce “online” olarak yayınlanmaktadır.

Kurumumuzun web sayfasında tüm etkinliklerimiz bulunmakta, ayrıca dergimizde yer alan çalışmaların tam metinlerine ulaşılabilmektedir.

2011 yılına kadar 47 adet Ulusal Pediatri Kongresi, uluslararası TRANSMED, ESPID ve UNEPSA kongreleri düzenlenmiştir.

1954 yılından beri UNEPSA’nın üyesi olan derneğimiz 2008 yılında Avrupa Pediatri Kongresini İstanbul’da düzenlemiştir. Son 10 yılda UNEPSA yönetim kurulunda arkadaşlarımız Prof Dr Mehmet Vural ve Prof Dr Fügen Çullu Çokuğraş çalışmışlar ve derneğimizi başarı ile temsil etmişlerdir.

Aralık 2011’de yine EPA/UNEPSA’nın yaptığı Excellence in Pediatrics toplantısına derneğimiz ev sahipliği yapmıştır.

Avrupa Uzmanlık Dernekleri Birliği (CESP) olarak kurulan daha sonra Avrupa Pediatri Akademisi haline getirilen EAP ile ilişkiler 15 yıldır devam etmektedir.

2012 yılındaki EAP kongresinde de Türk Pediatri Kurumu ev sahibi kurum olarak seçilmiştir.

Geleneksel olarak her yıl Aralık ayında Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay’ı anma toplantıları gerçekleştirilmektedir.

2001 yılında ilk şubemiz Adana’da kurulmuştur.

2009-2010 yıllarında Antakya, Mersin, Düzce, Aydın, Kayseri, Elazığ, Van, Balıkesir, Trabzon, Samsun, Manisa, İzmir ve Sivas’ta yerel üniversitelerin pediatri bölümleriyle birlikte katılımın son derecede yüksek olduğu 46 civarında seminerler düzenlenmiştir.

Türk Pediatri Kurumunun Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, İzmir, Manisa ve Mersin’de şubeleri bulunmaktadır.

Çocuk hekimlerinin hizmetinde olan Türk Pediatri Kurumu çocuklarımızın sağlığı yanında onların sosyal sorunlarıyla ilgili konuları üzerine de eğilmektedir.

Türkiye ve dünya çocuklarının durumu, çocuğun sağlık hizmeti hakkı, çocuk hekimliği ve etik, savaş, açlık, yoksulluk ve bağnazlıktan ölen çocuklar, çocuk gelinler, çağdaş eğitim (Kardelenler ve Baba beni okula gönder kampanyaları), çocuk işçiler, çocuk istismarı, çocuk ve şiddet, engelli çocuklar gibi konular Türk Pediatri Kongreleri’nde irdelenmiştir.

http://turkpediatri.org.tr/